Räkor RAS-systemet

Återcirkulerande vattenbruk (RAS) används i hemmet akvarier och  fiskproduktion, där  vattenutbytet är begränsad och användningen av  biofiltrering  krävs för att minska  ammoniak  toxicitet. [1]  Andra typer av  filtrering  och miljökontroll är ofta också nödvändigt att upprätthålla rent vatten och tillhandahålla en lämplig  livsmiljö  för fisk. [2] Den största fördelen med RAS är möjligheten att minska behovet av färskt, rent vatten och samtidigt bibehålla en hälsosam miljö för fisk. Drivas ekonomiskt kommersiella RAS måste ha hög fiskdjurtäthet, och många forskare för närvarande genomför studier för att avgöra om RAS är en livskraftig form av intensivt  vattenbruk

Projektnamn : Marine räkor recirkulerande vattenbrukssystemet
Avslutat : 2016

Landskaps Projects :  Kina

För högt värde Vattenbruks projekt, på grund av miljöskydd trycket ökar, elektricitet och vattenbehandlingsutgifter enligt för en stor del av den totala kostnaden, den BLÅ-ECO intelligent filtreringssystem, avsevärt minskar utsläppen av avloppsrening, och lägga till nya vatten, undvika ihållande föroreningar till miljön, minska vattenpåfyllningsprocessen som orsakas av bakterier och skadedjur, kraftigt minska risken för vattenbruk, kunna odlingsinlands, havsprodukter vattenbruk.

13 Jpeg

 


WhatsApp Online Chat !