Hongkong

     

Peisazhi Projektet  ka zhvilluar një reputacion për parqe të reja dhe tërheqëse dhe hapësirave të hapura. Praktika ka qenë i përfshirë nga afër në valë të re të parqeve që lidhen me nismat e fundit rigjenerimit urban në shumë prej qyteteve tona të mëdha duke përfshirë Manchester dhe Sheffield, dhe ka qenë në listën e ngushtë në disa konkurse park të projektimit.

Nëpërmjet hulumtimit dhe të përjetojnë praktikën ka zhvilluar një kuptim të asaj se si njerëzit ndërveprojnë në hapësirë ​​të hapur; se si ata mund të gjejnë një ndjenjë e qetësisë në një qytet të zënë, dhe si hapësinor të projektimit mund të nxisin ndërveprimin dhe për të promovuar kohezionin social.

park me cilësi të lartë dhe hapësirat e hapura të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në vlerat e tokës; Parimet e sigurt, dizajn të sigurt, konsideratë kur të kujdesshëm të shikimit dhe pasive vendimet e projektimit ndikimit mbikqyrjes, ka rezultuar në nivele shumë të ulëta të sjelljes anti-shoqërore.

Emri i projektit : Hong Kong KOI pellg

Klienti : Mr.Xu
Kompletuar : 2016

Peisazhi Projektet  në Hong Kong,

1 2


WhatsApp Online Chat !