sistema RAS cámara

Sistemas de recirculación de acuicultura (RAS) utilízanse en acuarios na casa e para  peixes  de produción, onde  a auga  de intercambio é limitada eo uso de  biofiltração  é necesaria para reducir  amoníaco  toxicidade. [1]  Outros tipos de  filtración  e de control ambiental son tamén moitas veces necesario para manter a auga limpa e proporcionar un axeitado  hábitat  para os peixes. [2] O principal beneficio do RAS é a posibilidade de reducir a necesidade de auga fresca e limpa e tamén manter un ambiente saudable para os peixes. Para ser operado RAS comerciais economicamente debe densidades de almacenaxe elevada de peixe, e moitos investigadores están actualmente realizando estudos para determinar se RAS é unha forma viable de intensa  acuicultura

Nome do proxecto : cámara mariño sistema de recirculación acuicultura
Feito : 2016

Proxectos paisaxe :  China

Para proxectos de acuicultura de alto valor, debido á presión de protección ambiental crecente, electricidade e de tratamento de auga gastos segundo a unha gran parte do custo total, o sistema de filtrado intelixente AZUL-Eco, reducindo as emisións de tratamento de sumidoiros, e engadir auga nova, evitar a contaminación persistente para o ambiente, reducir o proceso de recarga de auga causada por bacterias e as pragas, reducir moito o risco de acuicultura, poida cultivo os interiores e mar produtos de acuicultura.

13 jpeg

 


WhatsApp Online Chat !